Kommunikolgi

Definitioner av kommunikologi

Definitioner av kommunikologi

1. Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring- när all upplevelse och allt beteende är valt att definieras, beskrivas och förstås som kommunikation.
2. Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.

Direkt översatt betyder kommunikologi läran om det som är gemensamt.

 

möte
nyckel

Tvärvetenskaplig Metadisciplin

Tvärvetenskaplig Metadisciplin – Kommunikologi – är resultatet av disciplinutveckling i form av en sammanfattning av kunskap från andra beteendevetenskapliga och socialvetenskapliga discipliner.

 

Historik

Sjøbakken och Fleiner har tagit fram och utvecklat metadisciplinen Kommunikologi, med utgångspunkt från Gregory Batesons förslag om en gemensam tvärdisciplinär terminologi och förståelse, John Grinders ambition om en metadisiplin samt deras egen professionella erfarenheter och utveckling genom flera decennier. De har namnsatt och definierat disciplinen Kommunikologi och gett den substans genom ett sammanfattat material - med specifika kategorier som inkluderar en stor mängd expertkunskap om förändringsprocesser. Sjøbakken och Fleiner har även beskrivit och namnsatt den gemensamma kompetensen, Tvärdisciplinär meta Kompetens och designat ett pedagogiskt program för utbildning i Kommunikologi.


Läs mer om Kommunikologi på www.kommunikologi.no

 

Utbildning i kommunikologi

Utbildningen i Kommunikologi leder fram till en Tvärdisciplinär Meta-Kompetens © Utbildningen tillgängliggör genom ett pedagogiskt program en bärbar och användningsbar kompetens på ett sammanfattat material som innebär att kunna analysera och evaluera samt genomföra förändrings- och utvecklingsarbete i alla branscher och på olika systemnivåer som individ, relation, grupp och organisation. Den ger en moderna kompetens på ett tvärdisciplinärt material och med ett gemensamt språk.

Utbildning i Kommunikologi© sker i samarbete med KommunikologGruppen.