Tjänster

För företag, organisationer och skolor

Ledar- och medarbetarutveckling

Jag tror på att människor som mår toppen presterar toppen. Grupper som mår toppen presterar toppen och organisationer som mår toppen presterar toppen. Vad behöver ditt företag för att nå toppen och vilken topp ska du sträva mot?

Jag presenterar här ett urval av program och kurser som jag håller i, både själv och med samarbetspartners.

Ta kontakt med mig så får du mer information om hur jag kan stödja dig i ditt förändringsarbete.

För dig

Individanpassad sortering genom coachning och rådgivning.


Livet förändras hela tiden och utveckling sker på alla områden. Ibland sker dessa förändringar medvetet och ibland kommer de som en överraskning. En del kan också uppleva att allting står stilla och inte rör sig alls. Genom att sortera upp vad som fungerar, vad som ska plockas bort och vad som behöver putsas på får individen tillgång till sin egen kraft till förändring för att skapa framgång och goda tillstånd. Varje förändring börjar med oss själva. Beas största drivkraft är den glädje hon känner när en person hon arbetar med äger sina egna nycklar och når den framgång denne vill ha.

För idrotten

Vill du också få hjälp med kommunikationen och få tag på de ”nycklar” som leder till en förändring oavsett om du är sportchef, tränare, förälder eller aktiv idrottsman/kvinna. Oavsett om du vill ha individuell rådgivning /sortering eller om du vill ha workshops /teambuilding för hela lag eller för föreningen är du välkommen att ta kontakt.