Produkter

Film: Rör dig hjärna

Filmen är en inspirations- och undervisningsfilm på 22 min som beskriver vad ett Neuromotoriskt underlag utgörs av och är en beskrivning av de beståndsdelar som behöver stimuleras i vår mänskliga kropp för att skapa ett stadigt fundament för vår neurosensomotorik.


Allt innehåll är hämtat från metadisciplinen Kommunikologi - läran om det som är gemensamt.


Filmen kostar 290 SEK/NOK och beställs genom att sända ett mail till: info@beawinner.se


Filmen sänds per post och faktura skickas via epost.